סגור

מצא עורך דין :

קטגוריה
תחום עיסוק
בחר איזור
בחר עיר

הרפורמה במיסוי מקרקעין – העברות ללא תמורה

עו"ד אברהם זיו-כהן במאמר המסביר על הרפורמה במיסוי מקרקעין שתיכנס לתוקף ב- 1 לינואר 2014 והשינויים שהוכנסו בנוגע להעברות ללא תמורה

הרפורמה במיסוי מקרקעין – העברות ללא תמורה
15/09/2013 | 13:27 | מאת: עו"ד אברהם זיו-כהן |

במסגרת הרפורמה במיסוי מקרקעין שתיכנס לתוקף ב- 1 לינואר 2014 הוכנסו שינויים בהעברות ללא תמורה מיחיד לקרובו.
 

ראשית, הפטור ממס שבח להעברות ללא תמורה לא יחול עוד על העברות בין אחים, אלא אם הזכות המועברת מקורה במתנה או בירושה מהורה או מהורי הורה. חשוב לשים לב שתחולתו של תיקון זה לחוק מיום 01/08/2013.
 

שנית, במסגרת הרפורמה הוארכה תקופת הצינון והועמדה על 4 שנים, אלא אם כן מקבל המתנה התגורר דרך קבע בדירה שאז קוצרה תקופת הצינון ל- 3 שנים, בעוד שעל פי המצב הקיים היום תקופות הצינון נעות בין שנה לארבע שנים כתלות בזהות מעבירי ומקבלי המתנה. כלומר, מכירת דירת מגורים יחידה שנתקבלה במתנה בפטור תהיה כפופה לתקופות הצינון הנ"ל.
 

יצוין, כי מוכר דירת מגורים שהתקבלה אצלו במתנה לפני ה- 1.1.2014 יהיה זכאי לשיעור מס השבח החדש, בתקופת המעבר (1.1.2014 ועד 31.12.2017), ובלבד שחלפו להם תקופות הצינון לפי הנוסח הישן, כלומר בין שנה לארבע שנים, וכך יהיה "מוגן" מפני חיוב במס שבח. יחד עם זאת, חשוב לזכור שעל מנת למנוע תכנוני מס וניצול לרעה של תקופת המעבר, נקבע כי בתקופת המעבר יראו את מעביר המתנה כמי שמוכר ולא את מקבל המתנה למרות שמקבל המתנה הוא מי שזכאי לשיעור המס החדש. חשוב לציין, כי ייחוס העסקה לנותן המתנה, חלה על העברות ללא תמורה החל מיום כניסת החוק לתוקף, כלומר מ- 1.8.2013.
 

בנוסף, במסגרת הרפורמה במיסוי מקרקעין שתיכנס לתוקף ב- 1 לינואר 2014 הוגבל הפטור ממס שבח במכירת דירה לתקרה של 4.5 מיליון שקלים חדשים.
 

חשוב לשים לב, כי תקרת הפטור תחול גם אם מדובר בדירתו היחידה של המוכר וגם על דירה שהתקבלה בירושה.
 

המשמעות המעשית היא שההפרש בין תקרת הפטור ובין שווי המכירה ימוסה בהתאם לחלק החייב לכלל שווי המכירה ובאופן זה יחושבו גם הניכויים.
 

שיעור המס שיחול על ההפרש הינו שיעור המס החדש. כלומר 25% מהשבח הנצבר החל מ- 1.1.2014 ואם המכירה היא בתקופת המעבר, לאמור בתקופה שבין התאריכים 1.1.2014 ועד ל- 31.12.2017, יחולו על המכירה התנאים שבתקופת המעבר.

שאלות על המאמר? מוזמנים לשאול בפורום דיני מיסים

מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך

 

שאל בפורום

מענה משפטי מקצועי ומהיר, קבלו תשובות בדוא”ל ללא עיכוב