סגור

מצא עורך דין :

קטגוריה
תחום עיסוק
בחר איזור
בחר עיר

חיוב ארנונה רטרואקטיבי, איך מתמודדים?

קיבלתם חיוב ארנונה רטרואקטיבי לשנים קודמות? עו"ד אריק כהן במאמר חשוב המסביר מהי ארנונה וכיצד ניתן להתמודד עם חיובי ארנונה רטרואקטיביים.

חיוב ארנונה רטרואקטיבי, איך מתמודדים?
25/06/2013 | 13:12 | מאת: עו"ד אריק כהן |

נישומים רבים מקבלים במהלך שנת מס פלונית "תיקון" של חיוב הארנונה, אשר משנה את החיוב הקודם ואף משית, בחלק מהמקרים, דרישה לתוספת תשלום בגין שנים קודמות אשר מתבסס על תיקון זה, הנחזה לכאורה כתיקון שנעשה כחוק.

 

מטרתו של מאמר זה הוא לשפוך אור על תחום הארנונה, לבחון מהי ארנונה וכמובן מהו חיוב ארנונה רטרואקטיבי ואימתי יקבעו בתי המשפט כי הטלת חיוב רטרואקטיבי על נישום הינו חיוב כדין.

 

מהי ארנונה ?

 

ארנונה היא מס שנתי המושת על מחזיקי נכסים (דירות, עסקים) על-ידי הרשויות המוניציפאליות (עירייה, מועצה מקומית, מועצה אזורית) ונועד למימון פעולות הרשות, כאשר סכום הארנונה נקבע על-פי שלושה פרמטרים: שטח הנכס; סוג השימוש בנכס (מגורים, מפעל, משרדים); מיקום הנכס (אזור תעשיה, שכונת יוקרה).

 

על אף שמדובר במס שנתי הנשלח בתחילת שנת המס, קיימים מקרים בהם רשויות מוניציפאליות מבקשות להחיל חיוב ארנונה "חדש" ו/או "מתוקן", לעיתים רבות במהלך שנת המס, בגין התקופה שקדמה להוצאתו, כדוגמת חיוב מתוקן שנשלח בחודש יוני 2013 והוחל על-ידי הרשות מחודש ינואר 2013 או אף מספר שנים לאחור.

 

פסקי הדין שהתקבלו בעת האחרונה על-ידי בית המשפט העליון בעע"ם 1280/10 מעונות מכבי נ' עיריית רמת גן ובעע"ם 4551/08 עיריית גבעת שמואל נ' חברת החשמל לישראל בע"מ הבהירו מהו חיוב ארנונה רטרואקטיבי ואימתי חיוב זה יקבל גושפנקא מבתי המשפט.

 

מהו חיוב ארנונה רטרואקטיבי?

 

ראשית, כאמור לעיל, עלינו לבחון האם מדובר בחיוב רטרואקטיבי. לשם כך עלינו לבצע אבחנה בין חיוב ארנונה שנשלח לאחר ששנת המס הסתיימה לבין חיוב ארנונה שנשלח במהלך שנת המס:

 

  • חיוב שהוצא לאחר ששנת המס הסתיימה:

    על-פי הכרעותיו של בית המשפט העליון, מקום בו חיוב הארנונה נשלח לנישום לאחר ששנת המס הסתיימה, לדוגמא מקרה בו חיוב הארנונה נשלח במהלך שנת המס 2013 בגין שנת המס 2012, הסכומים הנגבים אינם יכולים לשמש עוד למימון השירותים השוטפים השנתיים לשנת 2013, ולכן חיוב זה הינו חיוב רטרואקטיבי.
     
  • חיוב שהוצא במהלך שנת מס:

           במקרה בו חיוב הוצא במהלך שנת מס עלינו להבחין בין שניים:

  • תיקון חיוב ארנונה במהלך שנת המס - מקרה בו חיוב הארנונה נשלח במהלך השנה (לדוגמא יוני 2013) והוחל רטרואקטיבית מתחילת שנת המס, קרי מחודש ינואר 2013, כאשר "תיקון" זה יכול לנבוע, בין היתר, ממקרים בהם השתנה/גדל שטח הנכס, בוטל פטור שניתן בעבר וכד', או אז מדובר בתיקון למפרע המבקש לשנות את החיובים שהושתו על הנישום בחיוב "המקורי", ועל כן מדובר בחיוב ארנונה רטרואקטיבי.
     
  • הטלת חיוב ארנונה לראשונה - מקרה בו מושת לראשונה חיוב ארנונה על נישום במהלך שנת המס, כאשר עובר למועד הוצאת החיוב הנישום כלל לא חויב בארנונה, שאז חיוב זה אינו חיוב ארנונה רטרואקטיבי.

 

בהתאם לאמור לעיל, ועל-פי פסקי הדין של בית המשפט העליון, יש לבצע אבחנה בין מקרה בו חיוב הארנונה מבקש להחליף חיוב קודם ו/או לתקנו, שבמקרה זה ייחשב הדבר כחיוב ארנונה רטרואקטיבי, לבין מקרים בהם מדובר בהטלת חיוב ארנונה לראשונה, אשר כאמור לעיל אינו חיוב רטרואקטיבי.

 

האם החיוב הרטרואקטיבי הושת כדין?

 

על כן, וככל ומדובר בחיוב רטרואקטיבי, עלינו לבחון מהם המקרים בהם בתי המשפט "יכשירו" חיוב זה.

 

כידוע, כלל יסוד בדיני ארנונה הינו כי חיוב ארנונה רטרואקטיבי יוגדר בראשיתו כחיוב "פסול", כאשר הנטל לסתור אותו מוטל על הצד המבקש להתירו, קרי על הרשות, בשונה מחיוב ארנונה "רגיל" אשר הנטל לסתור אותו מוטל על כתפי הנישום.

 

על מנת שחיוב רטרואקטיבי יוכר על-ידי בתי המשפט כחיוב "תקין", עליו לעמוד, ככל החלטה מנהלית, במבחן דו-שלבי של סמכות וסבירות, כאשר בחינת סבירות החיוב הרטרואקטיבי צריכה לאזן בין הסתמכות הנישום על חיובי הארנונה עובר להוצאת תיקון החיוב, לבין האינטרס הציבורי שבקיום החוק ובגביית מס אמת.

 

כמו כן, יש לבחון את התנהלות הנישום, ובפרט לבדוק האם קיים לחובתו "אשם תורם" ו/או אם קיים פגם בהתנהלותו, כגון מקרים בהם נישום הוסיף שטח בנכסו מבלי שקיבל היתר מהרשות או במקרה בו לנישום היתה ידיעה בפועל אודות אי חיובו בארנונה, או אז עלול לקבוע בית המשפט כי הטלת החיוב באופן רטרואקטיבי נעשתה כדין (ר' בעניין זה החלטת בית המשפט העליון בע"א 8417/09 עיריית ירושלים נ' ששון לוי).

 

סיכום:

כמבואר לעיל, כלל אצבע הוא כי חיוב רטרואקטיבי הינו חיוב שמושת בניגוד לדין, אך יחד עם זאת, יתכנו מקרים בהם בתי המשפט יכשירו חיובים אלה, בכפוף למבחנים של סמכות וסבירות ובהסתמך על התנהלות הנישום.

 

הכותב הינו עורך דין אריק כהן, אשר עוסק בתחום המיסוי המוניצפאלי.

אין במאמר זה משום ייעוץ משפטי, וכל מקרה ייבחן לגופו.

שאלות על המאמר? מוזמנים לשאול בפורום ארנונה ומיסוי מוניציפאלי

 

שאל בפורום

מענה משפטי מקצועי ומהיר, קבלו תשובות בדוא”ל ללא עיכוב