סגור

מצא עורך דין :

קטגוריה
תחום עיסוק
בחר איזור
בחר עיר

גולשים יקרים,

השימוש בפורטל עורכי הדין iLaw ו/או בשירותים המוצעים בו ו/או בכל אמצעי קצה אחר כגון: סלולר ו/או עמוד הפורטל ברשתות החברתיות (להלן: "הפורטל" ו/או "פורטל iLaw"), לרבות התכנים ו/או המאמרים ו/או הפורומים ו/או הניוזלטר ו/או השימוש במידע אודות עורכי הדין המפרסמים באתר ו/או כל נושא אחר, כפוף להסכמתכם לתנאי התקנון אשר יפורטו להלן.

קודם לעשיית שימוש כלשהו בשירותים המוצעים בפורטל, יש לעיין בתנאי התקנון.

גלישה ושימוש באתר משמעותה אפוא כי הינכם מסכימים ומקבלים על עצמכם את תנאי התקנון, באופן מלא, ללא כל תנאי וסייג. במידה והנכם סבורים כי תנאי מתנאי התקנון אינו מקובל עליכם, עליכם להפסיק לעשות כל שימוש באתר.   

בכל שאלה או הבהרה שתתעורר לגבי התקנון, תוכלו ליצור עמנו קשר ונשמח להשיב או להבהיר.

ואלו תנאי השימוש בפורטל עורכי הדין iLaw:

א. מבוא:

1.      התקנון מנוסח בלשון זכר ופעמים בלשון יחיד , לצרכי נוחות בלבד, והוא מיועד לשני המינים, זכר ונקבה כאחד ולרבים, הכל לפי העניין.  

2.      תנאי השימוש בפורטל עשויים להשתנות מעת לעת, לפי שיקול הדעת הבלעדי של  בעלי הפורטל ו/או מפעיליו, על הגולשים להתעדכן בתנאי השימוש.

3.      הפורטל מופעל ומנוהל על ידי אלמוג שפירא השקעות בע"מ ו/או מי מטעמם (להלן: "החברה" או "בעלי הפורטל"), אשר כתובתה לצורכי משלוח בקשות ו/או הערות ו/או הארות ו/או כל בקשה ו/או הודעה אחרת הינה התע"ש 3א' ר"ג.

 ב. תנאי השימוש וההשתתפות באתר :

4.      רשאים לגלוש באתר כל אדם אשר קרא והבין את תנאי השימוש לעיל ולהלן. במקרה של קטין, יהיה השימוש מותר רק במידה וקיבל אישור לכך מהאפוטרופוס החוקי שלו אשר קרא והבין תקנון זה. 

5.      הגלישה והשימוש בפורטל או בתכניו הינה באחריות הגולש בלבד. אין לראות בכל מידע שיפורסם באתר כתחליף לייעוץ משפטי.

6.      השימוש המותר בפורטל הינו שימוש אישי בלבד. אין לעשות בפורטל כל שימוש מסחרי. במידה וברצונך לפרסם עסק או שירות באמצעות הפורטל הנך מתבקש לפנות אל בעלי הפורטל באמצעות פרטי ההתקשרות המצוינים בפורטל.

7.      כמו כן, אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות או שימוש המפר זכות של צד שלישי כלשהו 

8.      הגלישה בחלקיו השונים של הפורטל אינה כרוכה בתשלום מצד הגולשים. יחד עם זאת, מאפשר האתר למפרסמים שונים לפרסם עצמם תמורת תשלום, באמצעים שונים באתר, בהתאם לשיקול דעתו.

9.      אין לשלוח לפורטל ו/או למי מהמפרסמים בו מידע שלא בהסכמתו של אחר או לנצל את האתר למטרות מסחריות לרבות באמצעות שליחת מסרים פרסומיים לגולשי האתר או באמצעות נקיטת פעולה כלשהי על מנת לקדם עסקיהם של צדדים שלישיים לרבות למשל בדרך של העלאת דבר פרסומת לפורטל ו/או משלוח של דברי פרסום באמצעות טופסי יצירת הקשר בפורטל ו/או הוצאת קישורים ו/או בתגובות למאמרים ו/או בפורומים ו/או בכל דרך אחרת, שלא בהסכמתה ואישורה של הנהלת הפורטל ו/או מפעיליו מראש ובכתב הינו אסור.

10.  הפורטל רשאי לחסום, באופן זמני ו/או מלא, את הגישה לגולש אשר יפר תנאי מתנאי תקנון זה ו/או יבצע דבר מה אשר עלול לגרום לפגוע באופן כלשהו בפורטל ו/או בבעליו ו/או במנהליו ו/או בחברים בו ו/או בגולשים בו. אין באמור דלעיל בכדי לגרוע מכל זכות נוספת הקיימת לפורטל על פי תקנון זה ו/או הוראות הדין, במקרה של הפרה ו/או פגיעה כאמור.

ג. הגנת הפרטיות ושימוש במידע

11.  פורטל ilaw מכבד את פרטיותם של גולשי האתר ופועל כמיטב יכולתו על מנת לשמור עליה.

12.  בעת הגלישה באתר ושימוש בשירותים השונים אותו הוא מציע, יתבקשו הגולשים מעת לעת למסור פרטים אישיים כגון שם, טלפון, דוא"ל או פרטים התקשרות אחרים. מובהר, כי הפרטים הנמסרים על ידי הגולש באמצעות השירותים באתר נמסרים בהסכמת הגולש ומרצונו החופשי. פרטים אלה, כמו גם פרטים ומידע נוסף שיצטבר אודות הגולשים יישמרו בפורטל ולא יימסרו לאף גורם אחר, למעט לעורכי דין ו/או נותני שירות אחרים מצוות האתר העשויים לסייע בבקשת הגולש וכן למעט במקרים בהם יידרש הפורטל להציג פרטים אלה מכוח צו שיפוטי ו/או על פי הוראת דין אחרת.

13.  במידה והגולש אישר בעת מסירת הפרטים לפורטל, יהיה הפורטל רשאי לפנות לגולש, בין באמצעות דואר אלקטרוני ובין בדרכים אחרות, ולהציע תכנים פרסומיים על שירותים ו/או פעילויות של הפורטל או שותפים עסקיים של הפורטל וכל מידע אחר בו סבור הפורטל כי הגולש ימצא בו עניין מכוח השימוש באתר. בידי הגולש כמובן עומדת, בכל עת, האפשרות להיגרע מרשימת הדיוור לה נשלחות הודעות אלה על ידי מילוי אחר ההנחיות אשר ילוו לכל ההודעות שישלחו.

14.  בנוסף, הפורטל שומר לעצמו את הזכות לעשות שימוש במידע שנאסף לצורך שיפור, בקרה, פיקוח, עדכון, הפקת מסקנות או לשם צרכים סטטיסטיים.

15.  על אף האמור, מערכת הפורטל אינה חסינה מפני פריצות של "האקרים" ו/או פורצים ו/או גורמים זדוניים אחרים, ועל כן מוסכם ומובהר בזאת כי הגולש פוטר את הפורטל ו/או בעליו ו/או מפעיליו מכל טענה לנזק ישיר ו/או עקיף במקרה של זליגת פרטיו.  

ד. בעלות, קניין רוחני וזכויות יוצרים:

16.  החברה הינה הבעלים החוקית והמחזיקה בכל הזכויות ו/או הזכויות הקנייניות ו/או קניין הרוחני ו/או זכויות היוצרים ו/או בסימנים המסחריים ו/או בפטנטים ו/או במדגמים של הפורטל, רשומים ו/או לא רשומים, ובין היתר ברעיון העומד מאחורי הפורטל ו/או המודולים שנבנו בו ו/או בקוד האתר ו/או עיצובו ו/או קטעי המדיה ו/או התמונות. זכות היוצרים בתכנים המפורסמים בפורטל הינה של בעלי פורטל iLaw, למעט תכנים ו/או תמונות ו/או קטעי וידאו אשר הועברו לפורטל על ידי עורכי הדין ו/או עורכי הדין המפרסמים ו/או כותבים חיצוניים.

17.  פרסום ו/או צילום ו/או שכתוב ו/או העתקה של התכנים המופיעים בפורטל ILaw, במלואם (as is) ו/או באופן חלקי ו/או שכתוב התכנים ו/או קטעים מהם, וכן שימוש מסחרי בתכנים המופיעים בפורטל ו/או הצגת בעלות נחזית בתכנים אלה בלא קבלת היתר מראש ובכתב של בעלי פורטל iLaw ו/או מסירת התכנים לצדדים שלישיים, הינו אסור ויקנה לבעלי הפורטל כל זכות הקיימת להם בדין.

18.  למען הסדר הטוב, "תכנים" הינם בין היתר – מאמרים, תמונות, קטעי וידיאו ו/או סאונד אחרים, תגובות ושאלות בפורומים, וכל תוכן אחר במופיע באתר, אשר נכתב על ידי כותבי הפורטל ו/או כותבי תכנים חיצוניים, לרבות עורכי דין המפרסמים באתר.

19.  כבעלת מלוא הזכויות בפורטל, רשאית החברה ו/או מפעילה בלבד לעשות כל העת שינויים בתכנים המוצגים בפורטל ובכלל זה להסיר ו/או להוסיף תכנים ו/או לשנותם. על כן נבקשכם בכל מקרה של העלאת תוכן היקר לליבכם לפורטל, לשמור העתק ממנו ברשותכם.

ה. השימוש בפורומים, תגובות ומערכות שיחת אחרות:

20.  אין לשלוח ו/או להעלות בפורומים המשפטיים שאלה ו/או מידע בשמו של אחר מבלי לקבל את הסכמתו ו/או מבלי שהוסברו והובנו לו כל תנאי התקנון.

21.  לפי שיקול דעתה הבלעדי, וללא כל חובת נימוק, הנהלת הפורטל רשאית לא להתיר פרסום של שאלות ו/או תגובות אשר על פי מיטב הבנתה ודעתה עוברים על אחד מתנאי התקנון ו/או הוראות הדין ו/או עלולים לפגוע בדרך כזו או אחרת בבעלי הפורטל ו/או מנהליה ו/או מי מטעמה ו/או מי ממפרסמיה ו/או מי מגולשיה ו/או בצד ג' כלשהו. בנוסף, רשאית הנהלת הפורטל למחוק ו/או להסיר בכל עת תכנים שכאלה מהאתר.  

22.  פורטל ilaw מקדם ומעודד חופש ביטוי רחב, על מנת לעודד שיח חברתי משפטי איכותי ומקצועי. יחד עם זאת, הנהלת האתר לא תתיר פרסומים מכל מין וסוג שהוא אשר יש בהם משום הפרה של הוראות הדין או שיש בהם כדי לפגוע בצד שלישי כלשהו. כך, אין לפרסם ו/או להעביר באמצעות הכלים באתר (תגובות, פורומים, יצירת קשר ו/או כל דרך שהיא) מידע העובר על הוראות הדין ובכלל זה דברי השמצה, שקרים, איומים, דברים העולים כדי פגיעה בהגנת הפרטיות, סודות מסחריים, תכנים פורנוגרפיים ו/או בעלי קונטקסט מיני ו/או גזעני ו/או כל תוכן אחר שהינו בלתי חוקי.

23.  כמו כן, על הגולשים להשתמש בשפה מנומסת ובלשון נקייה ולהמנע מלפגוע בשמם הטוב או ברגשותיהם של הגולשים האחרים.

24.  התכנים ו/או המידע המתפרסם באמצעות האתר, לרבות בפורומים ו/או באזורים אחרים, הינו מטעם הגולשים ו/או המפרסמים בלבד ובאחריותם. האתר לא יהיה אחראי לכל תוכן, לרבות למהימנותו או לטיבו, המפורסם באזורים אלה והוא לא יישא בכל אחריות בקשר אליו. האחריות לכל תוכן או מידע שיתקבל באמצעות האתר הינה באופן בלעדי על המשתמש / הגולש.

25.  על הגולשים באתר לעשות בדיקה עצמאית של צרכן סביר בטרם יסתמך על מצג כלשהו שניתן לו על ידי מי ממשתמשי ו/או גולשי ו/או עורכי הדין הפועלים באתר. אין לראות בכל מידע, ייעוץ, טיפ, עזרה, תשובה או אחר תחליף לייעוץ משפטי הניתן על ידי עו"ד הבקיא בתחום אשר נפרשו בפניו מלוא הנתונים הרלוונטיים.

26.  כל מערכת יחסים ו/או מערכת יחסים עסקית הנרקמת באמצעות השימוש במערכות הפורטל ו/או מערכות הפורומים למול המנהל הפורום ו/או מי מחברי הפורום, קבועים ו/או מזדמנים, באתר ו/או מחוצה לו במסגרת "פגישה עסקית" ו/או בכל מסגרת שהיא, הינה על אחריותו הבלעדית של הגולש באתר.

27.  נוכחות כל אחד ואחת מכם בפורום מבורכת, אך אין לנצלה לצורכי פרסום. העלאת דברי פרסום בפורומים, באופן ישיר ו/או עקיף, לרבות שימוש בשמות תואר ו/או הוצאת קישורים, הינה אסורה בהחלט. כאמור, מערכת הפורטל רשאית להסיר תכנים העולים לפורטל על פי שיקול דעתה הבלעדי, ואין ולא תהיה לגולש כל טענה במקרה שכזה. 

ה. אחריות:

28.  מטרתו של פורטלiLaw  הינה להוות בין היתר במה לשיח משפטי וחברתי רחב היקף לכל המתעניינים בתחום המשפט  ולספק לקהל הרחב מידע משפטי איכותי, מקצועי ונגיש, כזה העשוי לסייע למשתמש בהבנת זכויותיו המשפטיות ולקבלת מושג ראשוני.

29.  מובהר, כי אין, ולא יכול להיות, תחליף לייעוץ משפטי פרטני אל מול עו"ד הבקיא בתחום לאחר שנפרשו בפניו כל הנתונים הרלוונטיים.

30.  פורטל ilaw ו/או מי מטעמו לא יישא בכל אחריות לכל נזק ו/או הפסד, בין אם ישיר או עקיף, שיגרם לגולש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש במידע המוצג באתר, בין אם כחומר שיווקי, בין אם כחומר מקצועי (מאמרים, פורומים, טיפים וכד') ובין עם כחומר פרסומי או אחר, ו/או בגין עצם הצגתו ו/או בגין קישורים שהוצבו באתר.

31.  מנהלי פורטל iLaw ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמו אינם בודקים את התכנים המועלים לפורטל, באמצעים השונים (מאמרים, תגובות למאמרים, פורומים משפטיים, באתר ומחוצה לו וכיוצא בזה). על כן, ייתכן ויכללו בתכנים אי אילו דיוקים לא כל שכן בתחום המשפטי אשר הינו דינאמי ומשתנה מעת לעת. כל התכנים מפורסמים מטעם המפרסמים ואינם מתפרסמים מטעם האתר ו/או באישורו.  אין לראות בכל מידע או תוכן המתפרסם בפורטל משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף לכך.

32.  פורטל iLlaw ו/או מי מפעיליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לתכנים ו/או למהימנות התכנים ו/או דיוקם ו/או נכונותם ו/או לשירותים המוצעים באתר ו/או בכל מקום אחר בו הם מופיעים, ובכלל זה למידע הניתן באמצעות המאמרים, הפורומים המשפטיים, ניוזלטר, טפסי יצירת הקשר ו/או בכל דרך אחרת, באתר ומחוצה לו.

33.  באחריות הגולשים לבחון, לבדוק ולאמת את נכונות המידע המפורסם ו/או דיוקו ו/או אמינותו, בטרם עריכת בו כל שימוש. על מנת לקבל מענה שלם ומלא לשאלותיכם ולהערכת עניינכם האישי, יש להיוועץ עם עורך דין בייעוץ אישי ופרטני ולא דרך הפורטל.

34.  כל הפרטים והמידע בנוגע לעורכי הדין המפרסמים באמצעות הפורטל לרבות דיוק פרטיהם, הכשרתם ופעילותם, כמו גם חומרים פרסומיים אחרים המתפרסמים באתר, מתפרסמים מטעם המפרסמים בלבד ועל אחריותם, זאת לאור הצהרתם של המפרסמים כי המידע נכון ומדוייק. הפורטל אינו יכול לערוב על תוכנם, והוא לא יישא בכל אחריות בגין הפרת כל מצג ו/או התחייבות ו/או הצהרה של מי מהמפרסמים ולא יהיה צד לכל ההתקשרות בין הגולשים לבין מפרסם כלשהו.

35.  אין לראות באזכור שמו של עו"ד כזה או אחר באתר, על כל חלקיו השונים, לרבות במאמרים בו, בתגובות למאמרים, בפורומים, בניוזלטרים או בכל אמצעי אחר באתר, משום "המלצה" על עורך הדין ו/או על המידע הניתן על ידו ו/או על אמינות ו/או מהימנות המידע הנ"ל.

36.  מוסכם ומובהר בזאת כי פורטל iLlaw ו/או מי מטעמו לא ישא בכל אחריות ו/א נזק מכל סוג שהוא, ישיר ו/או עקיף, אשר ייגרם כתוצאה מהשימוש בפורטל, לגולש ו/או לכל צד שלישי.

37.  כל התקשרות  שתבוצע באמצעות ו/או עקב השימוש בפורטל ו/או מחוצה לו, הינה על אחריותו הבלעדית של הגולש באתר.

38.  האחריות על השימוש במודעות פרסום / באנרים / סרטונים הינה על הגולש בלבד.

39.  קישור ("לינק") לאתר אחר מתוך מאמר ו/או פורום ו/או כל מודול אחר בפורטל אינו מעיד על מהימנות ו/או איכות התכנים באתר המקושר, והפורטל אינו ערב לסוג ו/או לטיב התכנים המפורסמים באתר המקושר, איכותם, דיוקם, תקינותם וכו'.

40.  הנהלת הפורטל תעשה כל שאפשר על מנת לשמור על זמינות השירותים המוצעים.

יחד עם זאת, חלק ניכר מהשירותים המוצעים באתר אינו תלוי ו/או נמצא בשליטת הנהלת הפורטל אלא בשליטת צדדים שלישיים אחרים, ועל כן אין ביכולתו של הפורטל להתחייב על פעילות תקינה ללא כשלים או תקלות..

41.  פורטל iLlaw ו/או מי מטעמו אינם אחראים על הציוד ו/או החומרה ו/או התוכנה עליו הוא נסמך, ולא יהיו אחראיים לכל נזק אשר ייגרם כתוצאה מהשימוש בו לגולש ו/או לצדדים שלישיים, למחשבם האישי ו/או לכל ציוד ו/או חומרה אחרת, כגון  נזק עקב "כשל טכני" ו/או "וירוס" ו/או "אובדן פניות" ו/או "אובדן בקשות" ו/או נזק הנגרם כתוצאה מאיחור בהגעתו ליעד המבוקש.

42.  הנהלת הפורטל רשאית להשבית באופן זמני ו/או מלא את השימוש בפורטל ו/או בשירותים המוצעים בו לצרכי אחזקה ו/או שדרוג ו/או לכל צורך אחר בהתאם לשיקול דעתה.

43.  הפורטל ו/או מי מטעמו לא יישא בכל אחריות לכל נזק ו/או הפסד , מכל סוג ומין שהוא, בין אם ישיר או עקיף, שייגרם לגולשים ו/או לצד שלישי במקרה של "נפילת" הפורטל ו/או השבתתו באופן זמני ו/או מלא, ולא יינתן פיצוי ו/או זיכוי כספי במקרה של השבתת האתר והשירותים בו. 

44.  הפורטל אינו מתחייב לשמור גיבוי של תכנים המאוחסנים ו/או מופיעים ו/או מוצגים בפורטל.

45.  כחלק מהשירותים המוצעים בפורטל iLaw באפשרות הגולשים לפנות אל עורכי הדין באתר ו/או להעלות שאלות לפרומים המנוהלים על ידם. עם זאת, בשום מקרה אין לראות בשירות זה משום חובה על מנהלי הפורטל ו/או מפעיליו ו/או מפרסמיו ו/או עורכי הדין הנוטלים חלק בפורטל  להשיב על הפניות ו/או השאלות הנ"ל. הגולש פוטר בזאת את בעלי הפורטל ו/או מנהליו ו/או ספקיו ו/או מפרסמיו ו/או כל מי מטעמו מכל אחריות ו/או טענה בדבר נזק אשר נגרם בשל אי מתן תשובה ו/או עיכוב במתן תשובה ו/או מענה כאמור. 

ו. דינים וסמכויות שיפוט:

ו.1. בגין כל מחלקות משפטית שתתעורר בין גולש ובעליה ו/או מנהליה של פורטל iLaw יחולו דיני מדינת ישראל בלבד.

ו.2. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית תהא נתונה לערכאות השיפוט במחוז ת"א יפו בלבד.

אנו מודים לכם על שבחרתם לבקר באתר עורכי הדין הגדול מסוגו בישראל – iLaw ומקווים כי הגלישה באתרנו תעשיר אתכם במידע משפטי, בתכנים ובשירותים שחיפשתם. צוות הפורטל ישמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה הקשורה לתקנון זה או בכל נושא אחר. תוכלו לפנות אלינו באמצעות העמוד "צור קשר".

נשמח לעמוד לרשותכם גם בעתיד.

 

בכבוד רב ובברכה,

צוות פורטל עורכי הדין iLaw