סגור

מצא עורך דין :

קטגוריה
תחום עיסוק
בחר איזור
בחר עיר

בקשה לאישור תביעה ייצוגית- עושים סדר בחוק!

בסדרת מאמרים באתר זה הצגנו סוגיות שונות הנוגעות לתביעה הייצוגית ורבדיה. אבל, השאלה הבסיסית היא מאיפה מתחילים- כיצד בכלל מגישים בקשה לאישור של תביעה בהליך של תביעה (תובענה) ייצוגית?

בקשה לאישור תביעה ייצוגית- עושים סדר בחוק!
08/10/2013 | 16:54 | מאת: מערכת אתר iLaw |

במאמר זה ננסה לעבור על הדרישות "הטכניות" ולעשות סדר בחוק

סעיף 3 לחוק תובענות ייצוגיות קובע כי תביעה ייצוגית תוגש רק בעניין הקבועים "בתוספת השנייה" (לחוק תובענות ייצוגיות) או לעניין דברים שנקבע מפורשות בחוק כי ניתן להגיש בהם תביעה ייצוגית (למשל, חוק ההגבלים העסקיים וחוק ניירות ערך המפנים ישירות לאפשרות תביעה ייצוגית בגין נושאים ועילות מסוימות).
 

מה המטרה של סעיף 3 ומה הוא מלמד לעניין אישור תביעה ייצוגית
 

ראשית, אנו למדים כי על מנת לנהל הליך של תביעה ייצוגית אנו צריכים להיכלל בתוך "בריכת הנושאים" בהם מותר וניתן בכלל להגיש בקשה לתביעה ייצוגית. כלומר, לא ניתן להגיש תביעה ייצוגית על "כל דבר". 

שנית, הסעיף מרחיב את הנושאים בהם ניתן להגיש תביעה ייצוגית. בעבר, ההסדרים לאישור בקשה לתביעה ייצוגית היו צרים מידי משום שהחוק קבע כי ניתן להגיש בקשה לתביעה ייצוגית רק "על פי חוק זה"- כלומר, רק לפי העילות המנויות בחוק. ואילו סעיף 3 הנוכחי בה ללמדנו כי ישנה רשימה של נושאים בהם ניתן להגיש בקשה לאישור תביעה ייצוגית (אם כי הרשימה סגורה).

ומה הנושאים הכלולים בתוספת השנייה?
 

להלן מספר דוגמאות למצבים בהם ניתן להגיש בקשה לאישור תביעה ייצוגית

 

 • תביעה נגד עוסק, (לפי ההגדרה בחוק הגנת הצרכן), בעניין שבין העוסק לבין הלקוח, בין אם התקשרו בעסקה ובין אם לא.
   
 • תביעה נגד מבטח (סוכן ביטוח או חברה מנהלת),בעניינים שונים: חוזה ביטוח או תקנון קופת גמל, שבינם לבין לקוח, לרבות מבוטח עמית, בין אם התקשרו בעסקה ובין אם לא.
   
 • תביעה נגד תאגיד בנקאי, בקשר לעניין שבינו לבין לקוח, בין אם התקשרו בעסקה ובין אם לא.
   
 • תביעה בעילה לפי חוק ההגבלים. ניתן להגיש בקשה לאישור תביעה ייצוגית כאשר חברה כלשהי היא מונופול ומנצלת את כוחה המונופולי ומעמדה לרעה (למשל, היו ניסיונות רבים להגיש בקשות לאישור תביעה ייצוגית נגד בזק ונגד חברות הלוויין וספקיות הטלוויזיה השונות- אולם, לא צלחו עד היום תביעות ייצוגיות בגין עילות אלו לאור הקושי להוכיח כי אכן מדובר בחברה שהיא מונופול וגם אם התובעים צלחו את המשוכה הזו קיים קושי של ממש להוכיח כי המונופול עושה שימוש לרעה בכוחו).
   
 • תביעה בעילה הנובעת מזיקה לנייר ערך או ליחידה. למשל, ניתן להגיש בקשה לאישור תביעה ייצוגית כאשר חברה ציבורית (שמניותיה מוחזקות בידי הציבור) מטעה את הציבור בפרסום כלשהו בדוחותיה או דיווחיה.
   
 • תביעה בקשר למפגע סביבתי נגד גורם מפגע.
   
 • תביעה בעילה לפי חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים. למשל, מקום ציבורי שלא מאפשר לאנשים ממוצא מזרחי להיכנס אליו באופן גורף.
   
 • תביעה בעילה של הפליה בעבודה, לפי חוק שוויון הזדמנויות. למשל, מעסיק שמפלה נשים רבות או שתנאי ההעסקה שלו לא מאפשרים כלל לנשים לעבוד שם.

ומה קורה אם אני מגיש בקשה לאישור תביעה ייצוגית בעילה שלא מנויה בתוספת השנייה? האם בית המשפט יידחה אותי לחלוטין? לשם מענה על תשובה זו קראו את המאמר הנוסף בסדרת המאמרים אודות בקשה לאישור תביעה ייצוגית.

 

נכתב על-ידי: מערכת האתר

שאלות על המאמר? מוזמנים לשאול בפורום צרכנות ותביעות קטנות

 

שאל בפורום

מענה משפטי מקצועי ומהיר, קבלו תשובות בדוא”ל ללא עיכוב