סגור

מצא עורך דין :

קטגוריה
תחום עיסוק
בחר איזור
בחר עיר

כיצד מבטלים זכות של בן ממשיך

עו"ד יעל פרי במאמר המסביר האם מינוי של בן ממשיך הינו סופי ומוחלט? האם ניתן לחזור מהמינוי? אם כן כיצד? מה המשמעותיות של החזרה ממינוי הבן הממשיך? כיצד מומלץ למנות בן ממשיך ולהימנע מסכסוכים?

כיצד מבטלים זכות של בן ממשיך
29/07/2013 | 12:03 | מאת: עו"ד יעל פרי |

'בן ממשיך' הוא בן אשר מתמנה על-ידי ההורים, בעלי נחלה, במשק חקלאי, כממשיך למשק החקלאי. מינוי הבן כבן ממשיך יכול שייעשה למטרות שונות- לדוגמא ישנם הורים אשר מבצעים את המינוי על מנת שהבן הממשיך יוכל לבנות בית בנחלה ולהתגורר בה ולשם כך ומבחינה פרוצדוראלית גרידא הוא ממנה את הבן כבן ממשיך.

ישנם הורים המעוניינים למנות את הבן כבן ממשיך על מנת שיקבל את מלוא הזכויות בנחלה לאחר גיל 120 של ההורים. מינוי הבן כבן ממשיך על ידי ההורים משמעותה מתן מתנה לבן הממשיך.

בהתאם לחוק המתנה, משהוקנתה המתנה למקבל והושלמה, נותן המתנה אינו יכול לחזור בו ממנה ולבטלה. על מנת שמינוי הבן הממשיך יעשה כדין קרי על מנת שהמתנה תושלם, יש להשלים הליכים פרוצדוראליים ובין היתר חתימה על מסמכים מתאימים בסוכנות היהודית, מנהל מקרקעי ישראל והאגודה השיתופית.ללא השלמת ההליך הפרוצדוראלי, לא יראו במינוי מינוי שהושלם כדין.

מתי ניתן לבטל מנויי בן ממשיך
 

היה ויש פגמים באופן המינוי הרי שהדרך לביטול המינוי הינה כתוצאה מהפגמים העולים במינוי עצמו.

מקרים לדוגמא:
 

  • כאשר אין חתימה של כל המוסדות הרלוונטיים או קיימת חתימה של הורה אחד בלבד. היה ויש חוזה בין ההורים לבן הממשיך (בהתאם לחוק החוזים חוזה יכול שיהיה בכתב, בעל פה ו/או בהתנהגות) יש לבחון את החוזה ותנאיו.
  • היה והבן הממשיך לא עומד בתנאים הקבועים בחוזה הרי שהוא מפר את החוזה וניתן לטעון להפרת החוזה, ביטולו וביטול המינוי 
  • היה והבן הממשיך מונה אך מינויו לא הושלם, הרי שבהתאם לחוק המתנה, מדובר בהתחייבות ליתן מתנה. במקרה כזה, פתוחה הדרך לבטל את המינוי באחד מהמקרים הבאים הקבועים בחוק המתנה:
  • כאשר מצבם הכלכלי של ההורים בכי רע והם זקוקים לממון לצורך מחייתם לדוגמא לצורך מימון בית אבות וברצונם למכור את הנחלה לשם כך. הרי שאין באפשרותם למכור את הנחלה לאור מינוי הבן הממשיך ולכן יוכלו לבטל את המינוי בעילה של מצבם הכלכלי.
  • ניתן לבטל את מינוי הבן הממשיך כאשר הבן הממשיך נוהג בהתנהגות מחפירה כלפי ההורים.


חשוב לזכור כי במקרה של ביטול המתנה, יש לבחון האם הבן שינה את מצבו לרעה לאור המתנה שניתנה וכן מה היו ההשקעות של הבן הממשיך בנחלה אם בכלל.

כל מקרה נבדק לגופו ואין להקיש ממקרה למקרה. היה והמתנה הושלמה, קרי המינוי הושלם כדין, הרי שניתן לבטל את המינוי על בסיס טענות שמקורן בחוק החוזים והנוגעות לנסיבות שהובילו את ההורים למנות את הבן הממשיך מלכתחילה.

לדוגמא: היה וההורים מינו את הבן הממשיך כתוצאה מטעות או הטעיה, לשם מראית עיין בלבד או עושק או כפיה. בעלי נחלות צריכים לזכור כי מינוי בן ממשיך הוא מהלך משמעותי אמנם המשמעות הינה מתן זכות לבן הממשיך לקבל את מלוא הזכויות בנחלה לאחר גיל 120 אך למינוי יש משמעותיו מרחיקות לכת עוד בחייהם של ההורים .

לסיכום:

הורים שרוצים למנות בן ממשיך רצוי שיעשו זאת בכפוף לחוזה מול הבן הממשיך אשר יאפשר להורים לחזור בהם מהמינוי בתנאים שיבחרו שכן ביטול המינוי ללא הסכם כזה וללא הסכמת הבן הממשיך כרוך בהליכים משפטיים אשר גורמים לקרע משפחתי והוצאת כספים לא מבוטלת.

 

שאלות על המאמר? מוזמנים לשאול בפורום נדלן

 

שאל בפורום

מענה משפטי מקצועי ומהיר, קבלו תשובות בדוא”ל ללא עיכוב