סגור

מצא עורך דין :

קטגוריה
תחום עיסוק
בחר איזור
בחר עיר

המדריך לגירושין

החלטת להתגרש? עיינו במדריך לגירושין שערך עו"ד ארז חיימי, אשר מתאר את שלבי הפעולה בהליך הגירושין בין בני זוג. מסתבר כי אפשר לסיים את הליכי הגירושין ללא מלחמות. חשוב לקרוא.

המדריך לגירושין
19/01/2016 | 15:21 | מאת: עו"ד ארז חיימי |

המאמר שלהלן הינו בשפה פשוטה ולא משפטית ע"מ שכל אדם אשר מאמר זה ידבר אליו ונמצא בהליכי גירושין או שוקל בהתחלתם, יוכל לקרוא ולהבין את "ההרפתקה" אליו הוא עומד להיכנס ולדעת מהם שלבי הגירושין ומהם שלבי הפעולה ברגע שהוחלט סופית על גירושין בני הזוג ואף להיווכח כי אפשר לסיים את הליכי הגירושין ללא מלחמות.

כיצד מתחילים ?

ההחלטה על הגירושין לרוב מתקבלת על ידי שני בני הזוג, אך לפעמים מאס צד אחד בצד השני ואינו רוצה להמשיך בנישואין.

על הצדדים או לפחות על צד אחד אשר החליט כי הוא חפץ בגירושין להיות סגור על החלטתו זו ולדעת כי הינו הולך לקראת הליך לא פשוט בכלל הן ברמה הרגשית והן ברמה המשפטית.

ברמה הרגשית המשמעות של פירוק המשפחה, לפגוע בילדים הרגילים להיות עם אמא ואבא ביחד, אך מהיום שהוחלט על הגירושין לדעת כי החלטה זו פוגעת בילדים ברמה של כל עולמם חורב עליהם.

בנוסף, אם צד אחד החליט כי הוא חפץ בגירושין ללא ידיעת הצד השני, שידע כי הוא פוגע באדם הקרוב אליו ביותר מאז תחילת קשרם הרומנטי ואף פגיעה זו גם תגרום לצד השני לדיכאון ועצב רב.

ברמה המשפטית המשמעות היא כמובן של מלחמות בערכאות השונות, תחושת נקם אחד בשני, תחושת שנאה בין הצדדים, ריב על כל שקל ולפעמים ריבים אלו הם לא יותר מאגו מנופח ולא באמת כי משנה לצדדים אם הוא יקבל את המיקרוגל או היא תקבל את הספה.

בחירת עורך דין:

החלטת סופית להתגרש? השלב הבא הוא בחירת עורך דין מקצועי ומיומן אשר ילווה ואף יעשה את העבודה בשבילך מתחילתה ועד סופה.

מרוץ סמכויות:

מרוץ הסמכויות נחלק ל- 2 קטגוריות:

א-    כאשר ההחלטה על הגירושין היא החלטה משותפת של בני הזוג, ייווצר מצב כי הצד שילך לעורך הדין מהר יותר ויגיש את התביעות מהר יותר יקנה סמכות לבית המשפט או לבית הדין אשר חפץ כי הוא יטפל בתביעותיו.

במצב כזה, כל ההליך נורא מלחיץ וכל גורל התביעות יוכרע מי יקדים את בן זוגו לעורך הדין ואף האם עורך הדין עשה את עבודתו במהירות והצליח להקדים את הצד השני לערכאה המבוקשת.

ב-     כאשר ההחלטה על הגירושין הינה החלטת יחיד, החלטה זו מקנה לצד אשר החליט עם עצמו כי חפץ הוא בגירושין, זמן, רוגע ויתרון על בן זוגו כי ככה יוכל ללכת לעורך הדין בלי שום לחץ ועורך הדין יגיש את תביעת הגירושין לערכאה אשר תיתן לו יתרון לפי צרכיו.

מהו בעצם מרוץ הסמכויות?

מרוץ הסמכויות הוא כאשר צד א' מבני הזוג יקדים את צד ב' שילך לעורך הדין, ומרוץ הסמכויות למעשה נופלת על עורך הדין, ככל שעורך הדין מנוסה, מיומן מקצועי ומחויב ללקוחו, יעבוד עורך הדין על הגשת כל התביעות הכרוכות בגירושין ויגישם במהרה לבית המשפט/בית הדין לפי הצורך, לפני שהצד השני יקדים אותו וכך למעשה יקנה סמכות לערכאה אשר תקנה לו "יתרון" בהליכי הגירושין.

מרוץ הסמכויות הוא למעשה תחרות של הגבר אשר יתרונו יינתן לו בדרך כלל בבית הדין הרבני כנגד האישה שיתרונה יינתן לה אם תגיש את תביעותיה לבית משפט לענייני משפחה.

מרוץ סמכויות כוונתו תרתי משמע מרוץ של מי שמקדים בהגשתו לערכאה המבוקשת.

דוג'- עורך הדין של הבעל הגיש תביעה כרוכה לבית הדין הרבני בשעה 8:30 בבוקר ועורך הדין של האישה הגיש את תביעותיה לבית המשפט בשעה 8:31, אזי כי בית הדין הרבני קנה סמכות וידו של עורך דינו של הגבר על העליונה במקרה דנן ובגורלם של היכן יתנהלו תביעות הגירושין.

סוגי התביעות בהליכי הגירושין:

1.     תביעת גירושין.

2.     תביעת רכוש.

3.     תביעת מזונות.

4.     תביעת משמורת.

תביעת הגירושין:

תביעת גירושין היא תביעה ייחודית, אשר סמכותה שמורה לבית הדין הרבני בלבד ובתביעה זו אין משמעות למרוץ הסמכויות.

אדם אשר חפץ בגירושין, צריך עילה כלשהי המנויות בהלכה היהודית, בהעדר עילה שכזאת בית הדין לא יגרש את האישה/גבר ובני הזוג ימשיכו להיות בסטטוס נשואים לתקופה ארוכה מאוד.

תביעת רכוש:

תביעת רכוש מוגשת לצורך הסדרת כל העניינים הקשורים לפירוק חיי המשפחה של בני הזוג מבחינה רכושית.

דיון בתביעה רכושית יכול ואף מגיע לדיונים רבים ומלחמות רבות בערכאה הדיונית.

הסכם ממון:

גבר או אישה אשר מתכוונים להיכנס למוסד הנישואין או אף להיקרא ידוע/ה בציבור של בן הזוג ויש לאותו צד כספים רבים או נכסים כלשהם, המלצתי האישית, שלא להסתכן ולהכין הסכם ממון אשר בהסכם זה אפשר להחריג כל נכס או זכויות כספיות כדי שאותו נכס/זכויות כספיות לא יחולקו בגירושין.

תביעת מזונות ילדים:

תביעה למזונות מוגשת על ידי האישה אשר חפצה בתשלום מזונות מבעלה.

תביעה מזונות תנבע משתי סיבות:

א.    הבעל עזב את ביתם המשותף ומסרב לעזור לכלכל את ילדיהם המשותפים.

ב.     הבעל גר בביתם המשותף אך לא עוזר בפרנסת הבית.

בנוסף לתביעת המזונות, תוגש גם תביעה למזונות זמניים שמטרתה לתת מענה מיידי לאשה שאינה מקבלת כל עזרה כלכלית מהבעל ומכיוון שיתכן והדיון בתביעת המזונות לא יקבע במועד קרוב להגשת התביעה, מגישים תביעה למזונות זמניים שדיון לעניין זה ייקבע מהר יותר כיוון שבתי המשפט מודעים לחשיבות העניין.

תביעת משמורת:

תביעה למשמורת נועדה לקבוע מי יקבל את המשמורת על ילדי בני הזוג.

בית המשפט או בית הדין יסדיר גם משמורת זמנית אם נתבקש לעשות כן.

חשוב מאוד שהסדרי הראייה וקביעת המשמורת יהיו דומים לאיך שבכוונת הזוג להתנהג בעתיד.

כיום, יש מגמה בבתי המשפט להיעתר במידת הצורך למשמורת משותפת.

הגשת סעדים זמניים:

הגשת סעדים זמניים יוגשו רק במקרים שבאמת צריך אותם, כגון:

עיכוב יציאה מן הארץ- בדרך כלל יינתן לבעל אם יש חשד כלשהו ואף הכי קטן כי יימלט מן הארץ ובכך לא ישלם תשלומי מזונות.

עיקול חשבונות הבנק או נכסיו של צד כלשהו מבני הזוג- ינתן אם יש חשש כי צד כלשהו יבריח כספים או נכסים על מנת שבן זוגו לא יוכל לקבל את אשר מגיע לו מכספים או נכסים אלו.

תביעת מזונות זמניים- ראה לעיל.

תביעת משמורת והסדרי ראייה זמניים- ראה לעיל.

קבלת פסק דין לגירושין:

פסק דין לגירושין יתקבל אך ורק בבית הדין הרבני.

פסק הדין יתקבל כאשר בני הזוג מסכימים לתת גט אחד לשני, אך במקרה של אי הסכמה בית הדין יכול להמליץ לבני הזוג להתגרש, המלצה שכזו היא סוג של המלצה מחייבת, בית הדין ימליץ רק במקרים שיש לצד המבקש להתגרש עילה כלשהי מהעילות המנויות בהלכה ויראה לנכון כי בני הזוג אינם צריכים לחיות יותר יחדיו וכי עליהם להתגרש.

טקס סידור הגט בבית הדין הרבני:

בטקס האמור, כל אחד מבני הזוג מביא שני עדים על מנת שיזהו אותו (חקירת שמות).

בית הדין מוודא כי בני הזוג אכן רוצים בגירושין האמורים ואף אחד אינו כופה עליהם את המהלך.

סופר סת"ם כותב את הגט עבור הבעל והבעל מוסר את הגט לאשתו.

לאחר קבלת הגט בני הזוג גרושים באופן רשמי.

הסכם גירושין:

הסכם גירושין כשמו כן הוא, הסכם!

בני זוג אשר חפצים בגירושין, יכולים להגיע להסכם ביניהם באשר לכל התביעות שלהלן:

א.    תביעת מזונות.

ב.     תביעת רכוש.

ג.      תביעת משמורת.

ובכך לסיים את הליך הגירושין ללא כל המלחמות, עצבים, כעס ופסיקות לא רצויות שיצטרכו לעבור בבית המשפט/בית הדין.

כמו כן, בפן הכלכלי עדיף לבני הזוג לכרות ביניהם הסכם גירושין מכיוון שעלות הסכם שכזה יותר זולה מהגשת כל התביעות לבית המשפט/בית הדין וגם קבלת הגט הרבה יותר מהירה מאשר הגשת תביעות לערכאות השונות.

שאלות על המאמר? מוזמנים לשאול בפורום גירושין

מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך

 

שאל בפורום

מענה משפטי מקצועי ומהיר, קבלו תשובות בדוא”ל ללא עיכוב

אודות כותב המאמר

ארז חיימי
עו"ד ארז חיימי

בעלים של משרד עו"ד ארז חיימי. משרדנו מתמחה בכל תחומי דיני משפחה לרבות הסכמי ממון והסכמי גירושין, צוואות וירושות וחוזי מכר דירות ושכירויות.

הצג טלפון

ליצירת קשר עם עו"ד ארז חיימי

עורכי דין מובילים - גירושין

עו"ד חיה לזר נוטקין

"אני מאמינה כי יש להתחיל טיפול בתיק משפטי בתחום דיני המשפחה על ידי למידה ובניית אסטרטגיה שמתאימה לאותו לקוח ולאותו מקרה"

עו"ד עודד פסקל

מנהל משרד התחום דיני משפחה , הסכמי ממון , הסכמי גירושין מורכבים , ירושות צוואות ועוד. צוות המשרד ישמח להעניק ייעוץ וליווי מקצועי בכל שלבי התהליך

עו"ד אריה לרנר
עו"ד אריה לרנר

"המשרד מציע פתרונות משפטיים ברמה גבוהה, תוך התאמה מלאה לצרכיו של הלקוח ובהתאם לנסיבות המקרה..."

עו"ד אביב סטרול
עו"ד אביב סטרול

"בעל ניסיון רב בהופעה ובייצוג בבתי המשפט בתחום דיני המשפחה וההוצאה לפועל.."

עו"ד משה פרץ
עו"ד משה פרץ

"ליווי לכל אורך ההליך המשפטי אל מול הגורמים הרלוונטיים תוך דגש על מתן יחס אישי ומקצועי..."

עו"ד יעקב גורנשטיין

"הידע, המקצועיות והניסיון העשיר של משרדנו בתחום המשפט האזרחי-מסחרי, מבדל אותנו על פני האחרים והופך אותנו לשילוב מנצח ..."

עו"ד דניאל הומיונפר
עו"ד דניאל הומיונפר

"מתמחה בתחום הגירושין והגישור, ועוסק בין היתר בתיקים בעלי מורכבות משפטית גבוהה, בסבלנות רבה, זמינות ושקיפות מלאה בכל צעד וצעד בדרך..."

עוד עו"ד מובילים בתחום דיני משפחה